REGLAMENT

Dades bàsiques

 • La 2a duatló de les Gavarres es celebra el diumenge 19 de febrer de 2012 al poble de Celrà.
 • La prova constarà d'una cursa a peu per la muntanya + una cursa en BTT + una altra cursa a peu.
 • L’hora de sortida de la cursa serà a les 10:30 i es començaran a entregar dorsals a partir de les 9:00.
 • La sortida, l’arribada i les transicions seran a davant del pavelló municipal de Celrà.


Inscripcions
 • Les inscripcions dins de termini es tramitaran a través de la web http://www.no-city.com/inscripcions/ (del 10 de gener al 15 de febrer).
 • Les inscripcions fora termini s'hauran de formalitzar el mateix 19 de febrer de 2012 de 9 a 10h a la zona de competició.
 • No es garanteixen dorsals per totes aquelles persones que s'inscriguin fora de termini. Tampoc no garantim classificació ni obsequi. En cas d'esgotar tots els dorsals en les inscripcions prèvies l'organització n'informarà degudament a través d'aquest mateix bloc i el facebook.

Preus
 • El preu de les inscripcions dins de termini és de 2€ per les curses MINIS i INFANTILS i 18€ per les curses d'INICIACIÓ i ELIT.
 • Passada la data límit del termini les inscripcions tindran un preu de 3€ per les curses INFANTILS i 20€ per les curses d'INICIACIÓ i ELIT. 
 • No es garanteix dorsal, obsequi, ni clasificació per aquelles inscripcions formalitzades el mateix dia de la cursa.


Obligacions
 • Cal dur sempre el dorsal facilitat per l’organització de forma visible, sense doblegar ni retallar.
 • Cada participant ha de fer el circuit en el que s'hagi inscrit (MINIS, INFANTIL, INICIACIÓ o ELIT) i no podrà canviar de circuit sobre la marxa. Canviar de circuit serà motiu se desqualificació.
 • En la prova de bicicleta és obligatori l'ús de casc homologat per la pràctica del ciclisme.
 • Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització.
 • No respectar les indicacions dels organitzadors repartits al llarg del recorregut serà motiu de desqualificació.
 • Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.
 • Els corredors que decideixin retirar-se de la prova tindran l’obligació de comunicar-ho a l’organització a través del control més proper al lloc de la retirada.
 • Llençar deixalles fora dels llocs designats després de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa, serà motiu de desqualificació.
 • També serà motiu de desqualificació no tenir cura de l’entorn.
 • Els corredors desqualificats que vulguin seguir corrent ho faran sota la seva única responsabilitat.


Informacions i consideracions
 • Degut a les característiques d’una duatló de muntanya (amb la seva dificultat física i tècnica ) es demana a tota la gent interessada en participar-hi que abans de fer la inscripció valorin les seves possibilitats de poder fer la duatló. És molt important tenir una condició física mínima per evitar lesions i problemes físics.  
 • El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, encara que l’organització es reserva el dret de modificar l’horari i el recorregut.
 • El circuit per on discorre la cursa de muntanya estarà degudament identificat i marcat amb cintes, guix a terra i/o cartells indicadors.
 • L’organització es reserva el dret d’anul·lar la prova si per qualsevol circumstància de seguretat vers els participants, així ho creu convenient. Així mateix en cas de no arribar a un número mínim de participants.
 • La participació a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament.
 • Un cop acabada la cursa, els participants hauran de fer entrega del dorsal i se’ls oferirà esmorzar i un obsequi. 

Premis
 • Es faran entrega de 12 premis, els tres primers classificats masculins i les tres primeres classificades femenines de categoria iniciació i igual a la categoria elit.
 • Per les curses MINIS i INFANITLS hi haurà un record per tots els participants.

I per sobre de tot...
 • Aquesta és una duatló popular en la que el principal objectiu és competir en companyia de tots i totes els i les que desitgen gaudir d’una duatló cronometrada, però sense la pressió d’una competició oficial. En aquest sentit cal respectar els ritmes i el nivell de cadascú, i vetllar perquè tothom gaudeixi de la prova des de les seves possibilitats.
 • En aquest sentit demanem respecte i cura a tothom en els trams compartits, en especial als trams compartits de BTT.