DUATLÓ FETA!!!! MOLTES GRÀCIES A TOTHOM PER SER-HI, PARTICIPANTS, COL.LABORADORS, FAMILIARS, NENS I NENES, UN 10!!!!